René Besemer

Financial Director bij WADM

Over mij

Cijfers en letters lopen als een rode draad door het leven van René. Is bij WADM niet alleen verantwoordelijk voor de financiën maar rekt en strekt zijn vingers ook dagelijks over de toetsen van zijn laptop voor die andere roeping, copywriting. Haalde in Amsterdam weliswaar zijn bul op voor het vak communicatie maar weet zich met die paar jaren TU Delft die hij eerder deed – daarna ging het vervelen – makkelijk te verplaatsen in de uitdagingen van menig technische opdrachtgever. Is net als zijn collega’s bij WADM volledig verweven met de meest uiteenlopende B2B branches. Maakt als accountmanager regelmatig deel uit van het BrainSells-team en is bovendien officieel HBDI® consultant. Wil je weten wat je moet doen om met de juiste teksten alle denkstijlen aan te spreken? Vraag René of hij een training Whole Brain® copywriting wil geven. Dan snap je ook hoe hij met de minste moeite een heel scala aan diplomatieke antwoorden weet af te wisselen met recht voor z’n raap.